Bo Sand

Jeg er uddannet psykolog og er ligesom mine kolleger uddannet til at bearbejde de problemer som mine klienter præsenterer mig for.
Men når man skal arbejde med mennesker er det vigtigt at forstå hvordan de tænker.
Jeg har videreuddannet mig i Kognitiv Adfærds Terapi (KAT), der netop beskæftiger sig med menneskers tænkning og bevidstgørelsesprocesser.
Vi opbygger kognitive modeller af verden som vi har dannet gennem barndom, opdragelse, livserfaringer med meget mere.

Disse modeller er grundlaget for hvad og hvordan vi registrerer og tolker det nye vi møder og de problemer vi render ind i.
Af og til stemmer vores model ikke overens med det vi oplever, hvilket af og til får os til at sige, gøre og handle på en måde, som skaber problemer for os, fordi de ikke er hensigtsmæssige.
Det er min opgave som terapeut, at identificere både klientens måde at tænke på samt de uhensigtsmæssige handle- og tankemønstre.
Kognitiv Terapi har karakter af undervisning, for klienten lærer at identificere og bearbejde sine uhensigtsmæssige tanker og følelser.
Der fokuseres på nutiden og forløbet søger at være tidsbegrænset.
Se min hjemmeside og læs mere om Kognitiv Adfærds Psykologi, hvordan et samtaleforløb kan se ud og hvordan jeg kan kontaktes: Brugdinpsykolog.nu